Nyheder fra Veksø Sjælland

15 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Veksø Sjælland og omegn

Job tilbydes:
Kirketjener til Stenløse-Veksø pastorat - 15 timer ugentlig
Kirketjener En stilling som kirketjener ved Veksø og Stenløse Sogne (Stenløse - Veksø Pastorat) er ledig og ønskes besat pr. 1. septmber 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 15 timer pr. uge. Som kirketjener skal du varetage følgende opgaver: At medvirke i kirken ved kirkelige handlinger såsom gudstjenester, vielser, begravelser og bisættelser. Praktiske opgaver før, under og efter tjenester i kirken og aktiviteter i Sognehuset/Sognegården, herunder bl.a. sørge for tilkobling af live-streaming, så et vist IT-kendskab er påkrævet.. Rengøring af kirke og sognehus samt foretage småindkøb. Vi forventer, at du: At du er god til at planlægge din arbejdsdag, og at du er fleksibel og stabil. At du er venlig, imødekommende og rummelig overfor såvel børn og unge samt voksne i forskellige generationer, og at du kan yde hjælp og vejledning til deltagere i kirkelige og kulturelle aktiviteter. At du mestrer og bidrager aktivt til et positivt samarbejde med dine nærmeste kolleger, pastoratets præster, øvrige ansatte, frivillige og Menighedsrådene. Ansættelse sker ved Veksø Sogns Menighedsråd, Kirkestræde 8, 3670 Veksø. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Der er ikke krav om en specifik uddannelse. Det er dog en betingelse, at den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420,00 kr. – 364.174,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 282.420,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44 kr. (nutidskroner). Menighedsrådets forslag til lønniveau er 285.000,00 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til  kontaktperson Kirsten Jørgensen på telefon 24 94 55 14 eller menighedsrådsformand Therese Hvidberg på telefon 28563110.   Ansøgningen med relevante bilag sendes til  7411fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. juli 2022 kl. 12.00 Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 31 og/eller uge 32.. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest, straffeattest og evt.referencer.
Veksø Menighedsråd
Indrykket 2. juli på JobNet
Job tilbydes:
Rutineret og dygtig vinduespudser søges
DM Polering søger en super serviceminded vinduespudser, der er rutineret, da vi oplever en stor vækst og derfor søger vi endnu en dygtig vinduespudser. Vores kunder er primært privat kunder og det er derfor vigtigt at du er meget kvalitetsbevidst og samtidigt kan holde et godt arbejdstempo. Da du kommer i kontakt med mange forskellige mennesker er det vigtigt at du er udadvendt og har et godt humør. Det er et arbejde med frihed under ansvar og det forventes at du er meget serviceminded og kvalitetsbevidst overfor vores kunder og derfor arbejder struktureret og overholder aftalerne med kunderne. Arbejdstiden er i hverdage mellem 7-15. Vi er et godt sammentømret team, der servicerer verdens bedste kunder, der i dag tæller over 10.000 kunder. Hver fredag eftermiddag mødes alle kolleger på kontoret, hvor ruter til næstkommende uge udleveres og vi hygger med god mad og drikke, samt vidensdeler erfaringer og nye tiltag. Vi sørger for at vores medarbejdere har et godt, professionelt og sikkert arbejdsmiljø. Vi tager ofte ud til festlige arrangementer, der er med til at styrke vores sammenhold og daglige trivsel. Vi søger følgende: Du er rutineret vinduespudser Du har bopæl i Storkøbenhavn og omegn Du kan fremvise straffeattest Du har kørekort (B) Du arbejder struktureret Du skal være god til dansk i skrift og tale Du er mødestabil   Vi tilbyder: Fuldtidsstilling tilbydes Faste ruter og kunder Vi står for planlægningen Gode kolleger i et sammentømret team Bil, værktøj og arbejdstøj stilles til rådighed Frihed under ansvar God fast løn, 25-35.000,- efter kvalifikationer, erfaring og omsætning på bilen Pensions- og sundhedsordning Ansættelse snarest muligt
DM POLERING ApS
Indrykket 4. juli på JobNet
Job tilbydes:
Barselsvikar til EKBA; afdeling Søvænge.
Da en af vores pædagoger skal på barsel, søger vi en pædagog, social- og sundhedsassistent eller ergoterapeut til en stilling på mellem 30 – 35 timer om ugen.Stillingen er til besættelse pr 1. september 2022 og løber til og med 31. august 2023.EKBA, Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er et socialpædagogisk botilbud for voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser; hvorunder afdeling Søvænge hører til.Vi er beliggende meget tæt på Ølstykke S-togstation – faktisk tager det kun 5-6 minutter at gå til Søvænge fra toget.Beboerne på Søvænge er i alderen 18 – 75 år. Beboerne har forskellige behov; og du skal derfor være indstillet på, at der ud over det socialpædagogiske arbejde også er omsorgsopgaver, der strækker sig ind over personlig pleje.Hos os er det helt afgørende, at du kan arbejde med medbestemmelse og inddragelse i dagligdagens gøremål ud fra den enkeltes formåen. Vi vægter, at borgerne er trygge og har stor grad af indflydelse på eget liv. I dit arbejde er der derfor også en naturlig respekt for borgerens selvbestemmelsesret.På Søvænge er vi i gang med en spændende udviklingsproces, hvor vi har fornyet fokus på neurupædagogisk forståelsesramme i det pædagogiske arbejde. Det betyder, at vi har planlagt undervisning i neuropædagogik samt modtager neurupædagogisk sparring løbende, således vi sammen dygtiggør os og skaber et stærkt fagligt arbejdsfællesskab.Hos os er det centralt, at det sundhedsfaglige og pædagogfaglige vægtes lige og følges ad i arbejdet. Derfor skal du også være indstillet på at indgå i tværfagligt samarbejde med bl.a. sygeplejersker. Vi søger en engageret pædagog, social- og sundhedsassistent eller ergoterapeut, der kan bidrage til vores fælles faglige udvikling og som er i stand til at reflektere over egen praksis sammen med andre.Vores forventninger til dig:At du er uddannet pædagog, social- og sundhedsassistent eller ergoterapeutAt du har kendskab til neuropædagogik eller har lyst til at lære detAt du vægter struktur, faglighed og samarbejde højtAt du kan arbejde struktureret og selvstændigt; og befinder dig godt i detAt du som person er rummelig og fleksibelAt du har en anerkendende tilgang i og til dit arbejdeAt du har overblik og situationsfornemmelseAt du er loyal over for den retning, der er lagt for arbejdetAt du kan formulere dig skriftligt og har erfaring med brugen af digital dokumentationAt du indgår åbent og ordentligt i samarbejde med kommuner, pårørende, dagtilbud etc.At du bidrager konstruktivt på møder Hos os har ledelsen fokus på det gode arbejdsmiljø med tæt ledelsesmæssig sparring og opfølgning. Vi er en moderne arbejdsplads, hvor du har mulighed for at bruge dine kompetencer i et dynamisk samspil med kollegaer og ledelse.Vi arbejder for, at alle bidrager til at skabe et godt og spændende arbejdsmiljø, hvor vi i tryghed og respekt bruger hinandens ressourcer til gavn for borgerne. Arbejdstiden er planlagt mellem 6.45 – 22.30 på hverdage samt hver 2. weekend. Du skal være indstillet på også at arbejde på helligdage – til gengæld får du fri på andre tidspunkter. Du kan forvente at få en fast arbejdstidsplan, hvor dine vagter i udgangspunktet vil være 8 timer af gangen. Vi glæder os til at læse din motiverede ansøgning, dit Cv samt andre relevante bilag.Vi indkalder løbende til samtaler; så skynd dig at skrive til os.Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper for Ny Løn.Det indhentes straffeattest inden ansættelsen.Vi er en røgfri arbejdsplads. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte botilbudsleder Kristine Kahr 72597952, daglig leder Britt Christensen 72597997 eller daglig leder Mark Hofman 72597976
Egedal Kommune
Indrykket 1. juli på JobNet
Job tilbydes:
Vil du være vores ny kollega - Socialpædagog til det dejligste bosted søges til 30 timer
Ved Kirkeengen er et lille botilbud, der holder til i en villa i Slangerup, og er et botilbud for 2 mænd i alderen 36-52 år med meget forskellige behov. Ens for begge beboere er, at de er psykisk udviklingshæmmede, og har behov for en tydelig struktur og en genkendelig hverdag, der tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker og evner.Vi arbejder 1:1 hele døgnet. Hos begge beboere kan der forekomme  udad reagerende/ uhensigtsmæssig adfærd.Beboer 1:52 årig med Down syndrom, sparsomt verbalt sprog, skal have hjælp til alt personlig pleje, bruger ble.Kan være vågen om natten.Har et internt matrikelløst dagtilbud som vi varetager.Beboer 2:36 årig atypisk autist. Ekstern beskæftigelse 4 dage om ugen.Har behov for støtte og guidning. Meget fast struktur, anerkendelse og low arousal.Huset er indrettet med 2 separate lejligheder og enkelte fællesrum, samt stor lukket have.Vi søger socialpædagoger med:Kørekort er påkrævet.Kendskab til IT på bruger niveau.Anerkendende tilgang til beboerne.Gerne erfaring indenfor neuropædagogik, og Low arousalErfaring indenfor specialområdet, psykisk udviklingshæmmede, overbygning og uhensigtsmæssig adfærd.Vi forventer at du er:Er med til at løfte både de praktiske og de pædagogiske opgaver.I stand til at bevare overblikket i pressede situationer.Etisk velfunderet.Positiv og konstruktiv i din dialog.Kan arbejde selvstændigt og struktureret, men samtidig være loyal omkring de fælles trufne beslutninger.Mødestabil og fleksibel.Der skal påregnes dag/døgn samt weekend arbejde. Vagterne vi være hos begge beboere på skift, samt enkelte dage i dagtimerne i forbindelse med det interne dagtilbud.Hvis det har vakt din interesse, og du kan genkende dig selv i det vi søger, så send os en ansøgning, senest søndag d. 17. juli.Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.Ønskes yderligere information kan du finde os på ekba.dk eller kontakte Botilbudsleder Tina Nielsen på telefon 72 59 79 99
Egedal Kommune
Indrykket 1. juli på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk