Egedal kommunes bosted Skelhøj søger en erfaren og motiverende daglig leder.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

 

Om målgruppen:

Målgruppen på Skelhøj og Kirkeengen er voksne beboere med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Vores botilbud er frem for alt beboernes hjem. Det er vores opgave at sikre, at beboerne har det liv, de ønsker med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.

Vores faglige tilgang på Skelhøj er neuropædagogik og low arousal. Vi er aktuelt i gang med at videreudvikle vores viden gennem kompetenceudvikling. Vi skal sideløbende arbejde videre med sundhedsfaglige indsatser og pædagogiske dokumentation, som sammen skal styrke vores fælles faglige praksis.

Der er 30 boliger på Skelhøj, 2 boliger på Kirkeengen.

Profil:

 • Du har relevant lederuddannelse/ ledelseserfaring
 • Du har en baggrund som pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller lign.
 • Gerne med erfaring fra det socialpædagogiske område/ kendskab til målgruppen
 • Du er anerkendende, sætter fagligheden højt, og bidrager til at understøtte og videreudvikle medarbejdernes kompetencer og faglige tilgange
 • Du er nærværende og synlig i dagligdagen
 • Du har interesse for de nære dagligdagsopgaver
 • Du sætter pris på pårørendesamarbejdet og ser de pårørende som en ressource i beboernes liv
 • Du er handlekraftig og loyal i forhold til de udfordringer og den omskiftelighed, der præger dagligdagen for beboerne og medarbejderne
 • Indgår i en telefonvagtsordning også på helligdage
 • Du er god til at bevare overblikket over flere opgaver, og er god til at prioritere mellem dem
 • Kan og vil deltage i praksis som en leder, der viser vejen; dvs. du er til stede med henblik på at yde sparring og udvikle praksis i samarbejde med medarbejderne
 • Kørekort er en fordel

Vi tilbyder et job med:

 • Stor selvstændighed
 • Kompetente og engagerede medarbejdere og ledere
 • Tæt ledelsessparring. Du vil være en del af den samlede ledergruppe på Skelhøj samt i Egedal kommune
 • Kompetenceudvikling
 • Mulighed for at sætte dit faglige aftryk
 • Et grundigt introforløb, herunder også til resten af Skelhøj og Egedal kommune

Dine primære arbejdsopgaver:

Dine opgaver vil som udgangspunkt tage afsæt i personaleledelsens mange facetter – og erfaring hermed er derfor vigtigt. På Skelhøj har vi brug for en lederkollega, der ligesom os har lyst til og drives af ledelse i tæt samarbejde med medarbejderne. Trods vi vil have vores forskellige ledelsesansvarsområder, vil vi også skulle arbejde sammen på tværs af hele Skelhøj og Egedal kommune.

Se vedhæftede funktionsbeskrivelse for daglig leder.

Din ansøgning:

Hvis du kan se dig selv i denne stilling, ser vi meget gerne, at du kontakter Botilbudsleder Tina Falk Nielsen, på telefon 72 59 79 99 eller konstitueret daglig leder Helle Hansen, på telefon 72 59 79 82, hvor du kan hører nærmere om stillingen, samt vores tanker om udvikling af Skelhøj.

Du skal sende din ansøgning via linket i stillingsopslaget.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 23. november

1. samtale bliver afholdt i uge 48 og 2. samtale bliver afholdt i uge 50. Der vil være et testforløb imellem de to samtaler. Du skal derfor forvente tid hertil imellem samtalerne

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for Daglige ledere

 

Formål:

Sikre at det enkelte team løser opgaverne i forhold til de fastsatte mål, krav, rammer og ressourcer på Skelhøj, Kirkeengen, Social og Handicap og Egedal kommune. Herunder realisering af Skelhøjs mission, vision, menneskesyn og strategi i praksis.

 

Organisatorisk placering:

Daglig leder refererer til Botilbudslederen, og har lederansvar for medarbejdere ansat med reference til lederen. Daglig leder har en stedfortrædende funktion for sidestillede lederkolleger på Skelhøj.

 

Hovedopgave og beslutningskompetence:

 • Daglig leder har selvstændig råderet og beslutningskompetence, iht. de fastsatte mål, rammer, ressourcer og lovgivning for området. Dette skal ske med en opmærksomhed på koordination med botilbudslederen, og de øvrige daglige ledere på Skelhøj.
 • Udviklingstiltag og implementeringen af dem aftales med Botilbudslederen og i den samlede ledergruppe på Skelhøj.
 • Daglig leder har en hovedopgave i at varetage den direkte personaleledelse af et aftalt antal medarbejdere.
 • Daglig leder har et medansvar for at sikre en sammenhængende og vellykket drift på hele botilbuddet, i samarbejde med botilbudsleder. Herunder at varetage opgaver, der sikrer dette efter nærmere aftale med botilbudsleder.
 • Daglig leder har en hovedopgave i at understøtte det faglige niveau i opgaveløsningen på hele botilbuddet.
 • Deltage på personalemøder og gruppemøder.
 • Være synlig og nærværende leder i hverdagen i forhold til beboere og medarbejdere.
 • Generelt: Løbende opfølgning, evaluering og justering på eget område både mht. drift og igangsatte udviklingstiltag.

 

Ansvars- og kompetenceområder:

Personale:

 • Ansættelser og afskedigelser, samt sikre en god introduktion af - og opfølgning på nye medarbejdere, vikarer og praktikanter jf. introduktionsplanen. 
 • Gennemførelse af MUS og øvrige relevante formelle og uformelle samtaler (f.eks. fraværs- og retledende samtaler), samt sikre opfølgning.
 • Tjenstlige samtaler afholdes efter sparring med Botilbudsleder eller HR.
 • Sikre et godt psykiske arbejdsmiljø og teamsamarbejde.
 •  At arbejdsmiljø og samarbejde adresseres samt italesættes – både positivt og negativt.
 • Mødeleder på personalemøder, herunder sikre en faglig konstruktiv samt involverende dialog med og mellem medarbejderne.

 

Fagligt:

Den særlige hovedopgave i at understøtte det faglige niveau på hele botilbuddet indbefatter bl.a.

 • Sikre kvalitet i dokumentationspraksis jf. Dokumentationsmappen - herunder at understøtte refleksion og læring.
 • Skabe rammer for læring og refleksion, sikre systematisk kompetenceudvikling jf. Kompetenceplanen, hos medarbejderne, samt give sparring på opgaveløsningen.
 • Faglig vejledning og sparring om praksis, teori og metoder samt understøtte en reflekteret faglig praksis - samt kommunikation.
 • Sikre at det faglige arbejde og samarbejdet omkring det fungerer, så det fremmer beboernes trivsel, udvikling og mestring af eget liv
 • Understøtte at de forskellige tilsyns anmærkninger indarbejdes i den daglige praksis.
 • Uddannelsesansvarlig: Sikre at de overordnede mål for praktikanter bliver overholdt.
 • Aktiv deltagende i faglig supervision i egne teams.
 • Ansvarlig for at de gældende procedurer omkring magtanvendelser overholdes jf. Magtanvendelsesmappen – både for godkendte og akutte magtanvendelser. 
 • Sikre der sker opfølgning på magtanvendelse og voldsregistrering, samt sikre dokumentation, dialog med medarbejdere/teamet.
 • UTH: sikre dokumentation samt dialog og opfølgning med medarbejdere/teamet.
 • Sikre at beboernes økonomi, medicinhåndtering og hjælpemidler håndteres i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer.

 

Administration:

 • Udarbejdelse og administration af arbejdsplanen, herunder sikre at den understøtter den faglige opgaveløsning.
 • Sikre at egne og teamets daglige administrative opgaver fungerer efter gældende aftaler.
 • Ansvarlig for at de økonomiske rammer for løn og driftsmidler overholdes. 

 

Øvrigt:

 • Koordinering og sparring med den øvrige ledergruppe om ledelse og faglighed samt personaleforhold, så der sikres en helhedsorienteret og ensartet praksis på botilbuddet.  
 • Sikre at kontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (herunder pårørende) fungerer konstruktivt.
 • Samarbejde og bindeled udadtil og på tværs: Deltagelse i møder internt, møder og arbejdsgrupper i Social og handicap, samt med relevante eksterne samarbejdspartnere.
 • Indgå i ordningen vedr. vagttelefonen med den øvrige ledergruppe, i henhold til gældende rammer for vagttelefonen.

 

 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=d78f76ce)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Egedal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Egedal Kommune - Skelhøj, Jægerbakken, 3670 Veksø Sjælland

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5937751

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet