Egedals skolebørn har klaret sig godt under coronaen

Profilbillede

Sidste skoleår har ikke været et nemt år for mange skolelever på grund af corona. Også Egedals elever har været udfordret, men modsat mange andre steder i landet, har de klaret sig over forventning til afgangsprøverne og ligger på en flot 15. plads et pænt stykke over landsgennemsnittet.

Skoleåret 2019/20 var på mange måder et særligt år grundet covid-19-pandemiens begyndelse i foråret 2020. Skolerne lukkede ned og eksaminerne blev aflyst. 9. klasseeleverne i hele landet fik derfor afsluttende standpunktskarakterer i stedet for prøvekarakterer. På den baggrund valgte myndighederne at ophøje afsluttende standpunktskarakterer til eksamenskarakterer.

Men det betød ikke dårligere karakterer til eleverne i Egedals folkeskoler - tværtimod. Egedal Kommunes elever lå med et karaktergennemsnit på 7,6 pænt over landsgennemsnittet på 7,3. Det er en stigning på 0,2 karakterpoint fra skoleåret 2018/19. Og det rakte til en flot til en 15. plads på landsplan. Det viser en opgørelse fra marts måned.

"Det er imponerende, at de unge mennesker har kunnet holde dampen oppe og levere på så højt et niveau, når man tænker på, hvad de har været igennem. Det siger noget om, at der i vores skoler går nogle meget robuste elever, der modtager undervisning af nogle fagligt meget kompetente lærere. Jeg er så glad for den her status, der viser vi har nogle ret gode skoler", siger formand for Skoleudvalget Betina Hilligsøe.

Der er i løbet af de sidste tre år igangsat flere initiativer for at styrke arbejdet med elevernes læring og trivsel. Og det høster man nu frugten af, særligt på det faglige område.

Det er særligt i fagene dansk og matematik at Egedals elever udmærker sig. I dansk ses en stigning i karaktergennemsnittet på 0,5 karakterpoint. Og i matematik er der sket en væsentlig stigning fra skoleåret 2018/19 til skoleåret 2019/20 på hele 0,8 karakterpoint. For matematik betyder det et karaktergennemsnittet væsentligt over landsgennemsnittet med 0,6 karakterpoint.

Laveste karakterer stiger

At Egedals elever har løftet sig så markant i løbet af det seneste skoleår, skal måske også ses i lyset af, at de elever der har ligget i bunden, også har formået at løfte sig. Andelen af elever med karakteren 02 eller derover i både dansk og matematik ligger nemlig flot over landsgennemsnittet i skoleåret 2019/20 med 0,6 karakterpoint. Det er en stigning fra skoleåret 2018/19 til skoleåret 2019/20 på hele 1,6 karakterpoint.

"Det viser at vores lærere favner bredt og også har øje for de elever, der har det sværere med tal og bogstaver. Det er så vigtigt for elevernes trivsel og selvtillid, at de kan rykke sig. De har brug for den succesoplevelse, det er, at lykkes. Det er jo helt afgørende, at de tror på, at de kan, når de står på kanten til at vælge en uddannelse. Det viser, at de initiativer vi har sat i gang, betyder noget for den enkelte elev. Det gør mig virkelig glad", siger Betina Hilligsøe.

Egedal Kommune vil dog fortsat have et stort fokus på, at også de fagligt dygtigste elever skal have flere muligheder for fagligt løft og inspiration. Derfor er også den samlede andel af uddannede undervisere stigende. Dog ligger Egedal lidt under landsgennemsnittet, men på linje med de kommuner vi sammenligner os med og større kommuner som eksempelvis Roskilde og København.

I Danmarks Statistiks opgørelse over ”kompetencedækningen i folkeskolerne”, fremgår det, at der i 85 procent af timerne i Egedals Folkeskole undervises af en person der enten har en læreruddannelse eller har tilegnet sig samme kompetencer f.eks. ved at have en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb.

"For at vi kan nå vores mål om at ligge helt i top, hvad angår vores skoler, er det vigtigt at vi hele tiden har fokus på at forbedre dem. Vi har en ambition om, både at have de dygtigste elever, dygtigste lærere i de bedste omgivelser. Vi er godt på vej, men vi kigger ikke væk", siger formand for Skoleudvalget, Betina Hilligsøe.

Når eleverne i Egedal igen i år afslutter folkeskolen, vil det stadig ikke foregå på helt samme måde som før coronaen. Der vil være knap så mange mundtlige og knap så mange skriftlige eksaminer som normalt. Resten af karaktererne vil blive givet på baggrund af årskarakteren ligesom som sidste år. De første karakterer er begyndt at tikke ind, men først efter sommerferien ventes et klart overblik over gennemsnittet for i år.

Kilde: Redaktionen
Flere artikler