Specialtilbuddet Hyldeblomsten søger 3 relations stærke og samarbejdsduelige pædagoger med specialpædagogiske kompetencer

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

… eller interesse for at udvikle disse kompetencer. Måske du har gode erfaringer i forvejen, enten fra et andet specialtilbud eller fra almenområdet 

Hos os bliver du mødt med forventningen om at ville være med til at skabe et miljø, med stærk faglighed og blik for børnenes zone for nærmeste udvikling. At du bidrager til at give børnene en hverdag, hvor de mærker deres styrke som menneske med et godt selvværd.  

Vi har et stort ønske om at skabe mulighed for, at alle børn kan opleve glæden ved at deltage i fællesskaber og at lære, trives og udvikles i passende rammer med udgangspunkt i det enkelte barns behov, og med deres unikke personligheder. At gøre dem klar til det næste skridt i livet.  

Det er en forudsætning at du er uddannet pædagog, har gode ressourcer og evnen til at se dem hos andre, både hos børnene og kollegaerne. Vi ønsker også du er sensitiv robust, fagligt stærk og ikke mindst, positiv. 

Lidt om os 

Hyldeblomsten er Egedal kommunes specialpædagogiske tilbud til børn med skærpede behov. Vi er normeret til i alt 20 børn, som er fordelt enten på vores fysiske placering i Veksø, eller ude i de øvrige institutioner. Man må således forvente at kunne arbejde både ude af huset og inde i huset. Når man som pædagog arbejder ude i de øvrige institutioner, forventes det du bidrager med et medblik på fx organisering, struktur og fællesskab. At du samarbejder på tværs i institutionen med det eller de børn, der er visiteret til vores tilbud.  

Vi deler huset ’De fire årstider’ i Veksø, sammen med Mælkevejen, og vi er i gang med at styrke samarbejdet med henblik på tilknytning til almenområdet, da vi tror på, at det vil styrke alle børns muligheder i livet.  

Vi arbejder ud fra et systemisk børnesyn og har fokus på barnets deltagelse i fællesskabet. Tilgangen er socialpædagogisk med udgangspunkt i det enkelte barn, i et inkluderende og ressourceorienteret perspektiv, og med udgangspunkt bl.a. i ICDP og low arousal. 

Målgruppen er børn, der har brug for tæt voksenguidning. Vi har bl.a. børn med autisme, ADHD og børn, der har sproglige og sociale udfordringer. 

Alle ansatte er uddannede pædagoger. Der er faglig og personlig relevant supervision fra psykolog og et tæt samarbejde med andre faggrupper såsom logopæd, fysioterapeut, ergoterapeut og hospital. 

Desuden har vi p.t. fokus på et godt samarbejde med psykologisk tryghed.  

Vi søger dig 

 • Som tager udgangspunkt i barnets ressourcer og kompetencer og arbejder med udgangspunkt i disse 
 • Er god til at lege og understøtte legen for det enkelte barn og børnegruppen samt er rummelig og har en kreativ tankegang 
 • Der er relations kompetent og brænder for at være sammen med børnene 
 • Er fleksibel og omstillingstagende. Både ift. opgaver og daglig drift, men også når børnenes sindsstemning kræver, at vi voksne gør noget andet end det planlagte 
 • Har erfaring inden for specialpædagogikken, og kan beskrive egen pædagogisk praksis. 
 • Kan formidle tryghedsskabende relationer til forældrene 
 • Har lyst og interesse for at samarbejde med andre faggrupper, og bidrager relevant med egne hypoteser og erfaringer 
 • Er tydelig og sensitiv robust. Har en viden om egne grænser, og kan italesætte dem på en respektfuld og konstruktiv måde 
 • Har en høj faglighed og kan reflektere over egen og kollegaers praksis, og kan omsætte det aftalte til egen pædagogisk praksis. 
 • At du bidrager til et sundt arbejdsmiljø hvor pejlemærket er ’At behandle andre som jeg selv ønsker at blive behandlet’ 
 • Troen på at vi gør det bedste vi kan, ellers havde vi nok gjort noget andet 
 • Sidst men ikke mindst skal du være samarbejdsduelig og have et stærkt medblik for samarbejdet på tværs, så børnene får den samme kvalitet henover hele dagen  

Hvis du ikke har erfaring inden for specialområdet, men gerne vil lære nyt, og kan se dig selv i ovenstående, er du også meget velkommen til at søge. 

Stillingerne ønskes besat d. 1.11 2023 eller hurtigst muligt, og vi holder samtaler løbende.  

Stillingerne er på 32 t.+ skriv dit ønskede timetal. 

Ansøgningsfrist d. 9.10 2023. Vi vil løbende invitere til samtaler.  

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes børne- og straffeattest. 

Kontaktperson: Sommer Jørgensen Debes tlf.: 72 59 94 93 

 


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=0977ef02)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Egedal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (8-35 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Egedal Kommune - Specialtilbuddet Hyldeblomsten, Maglehøj Allé, 3670 Veksø Sjælland

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5914583

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet